'അമ്മമാരില്‍ നിന്നാണ് ടൈം മാനേജ്മെന്‍റ് പഠിക്കേണ്ടത്'; വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ 'ഡിജിറ്റല്‍ ഫാസ്റ്റിങ്' ശീലമാക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിശ്രദ്ധയോടെയും ഉത്സാഹത്തോടെയും പരീക്ഷ എഴുതണം. അപ്പോഴാണ് പ്രതീക്ഷകള്‍ ശക്തിയായി മാറുന്നതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *